Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa


REZERWACJA

Rezerwacji wycieczek można dokonywać przez Internet, formularz rezerwacji, email, telefon, WhatsApp, Viber, Signal, messenger czat oraz sms.
Rezerwację uznaje się za pełną, jeśli klient poda obowiązkowo pełne dane: imiona i nazwiska uczestników, pełna nazwę hotelu oraz miejscowość (ze względu na podobne nazwy), numer telefonu komórkowego, który będzie działał na terenie Turcji oraz w przypadku dzieci ich wiek.
Warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w wycieczce jest posiadanie potwierdzenia udziału w postaci wiadomości sms lub e-mail. Potwierdzenie sms  e-mail może być wystawione na kilka osób łącznie. Potwierdzenie zawiera nazwę zamawiającego, nazwę wycieczki, hotel , datę i godzinę zbiórki oraz kwotę do zapłaty. Płatność gotówką w € (euro) $ (dolar) Try (lira turecka)
lub kartą płatniczą w dniu wycieczki u przewodnika. 
Każdy uczestnik zobowiązany jest do podania swojego numeru pokoju hotelowego po zakwaterowaniu w Turcji celem potwierdzenia i uzupełnienia rezerwacji sms-em (WhatsApp) na nr (PL)  +48 796-69-22-69  (TR) +90 534 675 20 78
 W przeciwnym razie uczestnik może zostać nieodebrany na wycieczkę fakultatywną.
O terminie odbioru wysyłamy do Ciebie informację sms lub e-mail 

ZBIÓRKA

Za miejsce zbiórki przyjmuje się bramę hotelową (budka ochrony, szlaban wjazdowy) lub w przypadku jej braku miejsce zbiórki jest przed hotelem przy ulicy, chyba ze organizator w szczególnym przypadku ustali inaczej.
Godzina zbiórki jest podana na  potwierdzeniu sms (WhatsApp, Viber, Signal, Messenger ). Nasz transport może stawić się 5min. przed godziną zbiórki, natomiast maksymalne opóźnienie transportu na zbiórkę to 20min.
W przypadku niestawienia się o wyznaczonej godzinie na miejsce zbiórki, przewodnik lub kierowca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie recepcję hotelową lub budkę strażniczą. W sytuacji gdy turysty nie ma w podanym przez niego numerze pokoju, przewodnik ma prawo odjechać z hotelu po otrzymaniu podpisu od pracownika hotelu.


AUTOKAR

Autokary, busy and biura podróży Adampol Travel są przystosowane do standardów obsługi turystów w Turcji. Wszystkie autokary i busy są w pełni klimatyzowane, wyposażone w luki bagażowe oraz górne półki na bagaż podręczny.
Transport nie jest wyposażony w foteliki bezpieczeństwa dla dzieci. Rodzice winni zgłosić ten fakt podczas rezerwacji. Za fotelik pobierana jest opłata.
Osoby niepełnosprawne mogą uczestniczyć w naszych wycieczkach i zobowiązują się do poinformowania organizatora o tym fakcie w momencie rezerwacji. Organizator nie gwarantuje specjalnego transportu dla osób niepełnosprawnych.
Siedzenia nie są numerowane. Kolejność zajmowania miejsc jest dowolna. Nie stosujemy rezerwacji konkretnych miejsc.

WYCIECZKA

Wszyscy uczestnicy wycieczki zobligowani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i poleceń przewodników oraz kierowcy.
Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest do stawiania się na czas na miejscu zbiórki ustalonym przez przewodnika. W przypadku spóźnienia, bez wcześniejszej informacji, uniemożliwiającego lub przeszkadzającego w realizacji wyznaczonego programu, przewodnik z grupą ma prawo oddalić się od miejsca oczekiwania.
Program wycieczek oraz wyżywienie jest zgodne z ofertą na stronie.
Podane godziny wyjazdów i powrotów z wycieczek są orientacyjne i zależą od lokalizacji hotelu i terminu wycieczki.
Wycieczka może zostać przerwana z powodów niezależnych od organizatora jak siły wyższe, kataklizmy, strajki, zamknięte drogi, niekorzystne warunki pogodowe zagrażające życiu i bezpieczeństwu uczestników. W tym przypadku klientowi należy się zwrot za częściowe niewykorzystane usługi wg programu wycieczki.
W przypadku awarii naszego transportu, wypadków, opóźnień, przypadków losowych, organizator stara się naprawić szkodę jak najszybciej lub zaproponować usługi zastępcze jako rekompensatę.

GRUPY

Grupa wg organizatora to min. 5  osób. Grupy zobowiązane są do podpisania umowy na usługi turystyczne z organizatorem a także wpłaty zaliczki na rzecz organizatora w wysokości przez niego ustalonej.
Wszelkie kwestie sporne rozstrzygane są w oparciu o umowę i warunki uczestnictwa.

ZNIŻKI I PROMOCJE

Zniżki przysługują dzieciom (o ile cennik nie mówi inaczej) w wysokości:
30%,40%,50% ceny wycieczki dla dzieci 7-12 lat
bezpłatnie dla dzieci 0-6lat bez gwarantowanego miejsca w autokarze.
Dzieciom 7-12 lat przysługuje osobne miejsce w autokarze. Dzieci 0-6 lat zajmują miejsce z rodzicami na kolanach. Aby zagwarantować dziecku 0-6 lat oddzielne miejsce w autokarze można je wykupić w cenie jak dla dziecka starszego 7-12 lat
Na czas wycieczki należy posiadać paszport dziecka i na prośbę obsługi lub służb kontrolnych należy okazać dokument poświadczający wiek dziecka. W przypadku podania nieprawidłowych danych klient może zostać poproszony o stosowną dopłatę wyrównującą.

REZYGNACJA

Klient ma prawo do bezpłatnej zmiany terminu zarezerwowanej wycieczki lub liczby osób nie później niż 48h przed wyjazdem na wycieczkę.
W sprawie anulacji wycieczki prosimy poinformować nas przynajmniej dzień przed wycieczką sms lub e-mail 

ANULACJE

Wycieczka może zostać anulowana z powodów niezależnych od organizatora jak siły wyższe, kataklizmy, strajki, zamknięte drogi, niekorzystne warunki pogodowe zagrażające życiu i bezpieczeństwu uczestników czy niewystarczającej liczby zgłoszonych uczestników.
O anulacjach informujemy uczestnika niezwłocznie telefonicznie lub przez sms.
W przypadku anulacji organizator zaproponuje inny termin wycieczki lub usługę zastępczą w tej samej lub wyższej cenie. Jeśli cena usługi jest wyższa klient dopłaca różnice kosztów.
Jeśli klient odmawia usługi zastępczej lub nowego terminu wycieczki, organizator zwraca klientowi pełną kwotę wycieczki (jeśli ta została wcześniej opłacona).

REKLAMACJE

Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 7 dni od daty wycieczki, w stosunku do której wystąpiło roszczenie, w formie pisemnej na ręce pracowników biura lub pocztowym listem poleconym. Zwroty i potrącenia są naliczane w przeciągu 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji.

 

Powrót